Godt nyt til pensionerede sommerhusejere – og en udvidelse af ”sommerperioden”

Regeringen og et flertal af Folketingets partier har den 9. juni 2016 offentliggjort en indgået aftale om en ændring af bl.a. planloven, hvorefter pensionister skal have mulighed for at bebo deres sommerhus hele året.

Efter de nugældende regler er det et krav, at man har ejet sommerhuset i 8 år, før man som pensionist kan få tilladelse til at benytte sommerhuset hele året. Med den nye aftale er der lagt op til en lovændring, således at pensionister fremover får ret til at benytte deres sommerhus til helårs benyttelse allerede efter ét års ejerskab.

Endvidere er der med den indgåede aftale lagt op til, at den såkaldte ”sommerperiode” for benyttelse af sommerhuse til ubegrænset overnatning, udvides fra 26 uger til 34 uger om året, for sommerhuse beliggende i sommerhusområder. Sommerhuse beliggende uden for sommerhusområder kan bruges til overnatning hele året, men må ikke anvendes som helårsbeboelse.

Det er planen, at regeringen i oktober 2016 vil fremsætte et lovforslag om ændring af planloven med henblik på ikrafttræden i januar 2017.

Ønsker du at vide mere? Kontakt mig på telefon 26 28 57 77 eller mail lka@lkalaw.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *