Udlejer får medhold i Vestre Landsret i sag om betalingsmisligholdelse

Udlejer af et erhvervslejemål har ved en nylig Vestre Landsrets kendelse fået medhold i en udsættelse begrundet i betalingsmisligholdelse, selvom der var medtaget kr. 249,50 i påkravet, som ikke var pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Ved fremsættelse af påkrav og efterfølgende ophævelse af et lejemål er det vigtigt, at udlejer sikrer sig, at det skyldige beløb er specificeret og opgjort korrekt, idet udlejer ellers må regne med, at påkravet tilsidesættes, hvorefter en eventuel ophævelse ikke kan gennemføres på baggrund af det tidligere fremsendte påkrav.

Som udgangspunkt kan et påkrav altså ikke danne baggrund for en ophævelse, hvis på kravsbeløbet indeholder beløb, som ikke er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Fogedretten i Herning og senere Vestre Landsret har dog i en kendelse afgjort, at en udlejer af et erhvervslejemål, som havde fremsendt et påkrav til lejer vedrørende en månedlig lejebetaling på ca. kr. 1,4 mio. kr., hvori der var medtaget et beløb på kr. 249,50, som ikke var pligtig pengeydelse i lejeforholdet, skulle have mulighed for at lade lejeren udsætte på baggrund af påkravet og en efterfølgende ophævelse.

Begge retter anførte bl.a. i deres afgørelser, at henset til beløbets ubetydelige størrelse set i forhold til den samlede restance ifølge påkravet, så kunne dette forhold ikke i sig selv føre til, at påkravet og ophævelsen var ugyldigt.

Som anført er det vigtigt, at udlejer er påpasselig med at specificere og opgøre sit krav korrekt ved fremsendelse af en påkravsskrivelse, hvis udlejer ønsker, at påkravet skal danne grundlag for en efterfølgende ophævelse af lejemålet. Ovennævnte afgørelse viser dog, at udlejer ikke altid skal opgive en udsættelse af lejer, såfremt udlejer ved en fejl har medtaget et mindre beløb i påkravet, som ikke er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Ønsker du at vide mere? Kontakt mig på telefon 26 28 57 77 eller mail lka@lkalaw.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *