Undervisning i Administration af Boligudlejningsejendomme

Til efteråret starter jeg endnu en kursusrække i faget “Administration af Boligudlejningsejendomme” på Erhvervsakademi Aarhus, hvor du efter 6 hele undervisningsdage opnår juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning vedrørende den daglige administration af boligudlejningsejendomme samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af boligudlejningsejendomme. På kurset lærer du bl.a.:

  • at udfylde en boliglejekontrakt korrekt
  • at gennemføre relevante lejereguleringer og -varslinger
  • at afgrænse forbedringsarbejder i forhold til vedligeholdelsesarbejder, og håndtere lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejder
  • at håndtere ind- og fraflytninger
  • at håndtere lejers misligholdelse, herunder fremsendelse af påkrav og ophævelse i forbindelse med lejers misligholdelse, herunder betalingsmisligholdelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *