Lejeret

Jeg har gennem mange år beskæftiget mig med lejeret og løser opgaver for en bred kreds af kunder.

Jeg beskæftiger mig primært med boliglejeret, men dækker hele spektret inden for lejeret. Jeg er medlem af bestyrelserne i Aarhus Udlejerforening og foreningen Danske Udlejere og varetager udelukkende sager ud fra ejernes perspektiv. Det sikrer mine kunder mod eventuelle interessekonflikter og betyder, at jeg kan opbygge størst mulig kompetence på området.

Som udpeget af Vestre Landsret til boligdommer ved retten i Aarhus har jeg førstehåndskendskab til rettens behandling af disse sager og en praktisk tilgang til området.

Boliglejeret

Sager vedrørende boliglejeret opstår typisk i forbindelse med den løbende drift og udvikling af udlejningsejendomme. Der kan også opstå problemstillinger i forbindelse med, at en ejendom skifter ejer. Jeg bistår her med at løse de udfordringer som kan opstå og med at afklare eventuelle konflikter.

Jeg rådgiver udlejere om lejeaftaler for boliger og bistår med forhandling af aftaler, udarbejdelse af aftaler og kontrakter samt den løbende fortolkning af dem. Hvis en udlejer for eksempel ønsker at udvikle en ejendom, vil det kunne medføre en række problemstillinger i forhold til eksisterende lejemål, forhandlinger med lejerforeninger og andet, som det er vigtigt at gøre sig klart på forhånd. Det er min grundlæggende holdning, at det er bedre at søge en løsning via forhandling og mediering. En kostbar retssag bør kun komme i spil, hvis den skaber et mere holdbart resultat, end en forhandling kan give, eller hvis sagen har principiel karakter.

En aktiv rolle i udviklingen

Boliglejeretten er et område i konstant udvikling og forandring. Jeg deltager aktivt i denne udvikling gennem mit arbejde i interesseorganisationerne for udlejere og som boligdommer. Jeg har desuden ført en række retssager, som har haft principiel karakter og dermed skabt præcedens på området. Jeg underviser løbende i området og bidrager også derigennem til udviklingen af fagområdet.

Et særligt område af boliglejeretten er de udfordringer, der kan opstå, hvis en ejendom sælges og skal drives videre eller udvikles af en ny ejer. Jeg bistår med gennemgang af eksisterende lejekontrakter, som den nye ejer kommer til at overtage, tvister i forbindelse med eventuelle opsigelser af lejere m.v. Alt indgår i en due diligence proces, hvor vi ser på hele ejendommen og dens forhold, så den nye ejer undgår at komme i en utilsigtet situation.

Lovkomplekset vedrørende boliglejeret er som sagt meget stort og i konstant forandring. Senest er der pr. 1. juli 2022 sket en sammenskrivning af lejeloven, og selv om hensigten er en forenkling, er der tale om mange ændringer, som det kræver specialviden at have overblik over.

I min verden skal anvendelsen af jura være forebyggende. Ved at analysere og gennemgå problemstillinger på forkant medvirker jeg til at undgå tvister og dermed skabe løsninger, som giver positive resultater for alle parter og er langtidsholdbare.

I min verden skal anvendelsen af jura være forbyggende. Ved at analysere og gennemgå problemstillinger på forkant medvirker jeg til at undgå tvister og dermed skabe løsninger, som giver positive resultater for alle parter og er langtidsholdbare.

Kontakt

LKA Advokatfirma,
Mindet 2, 4. tv.
8000 Århus C

+45 26 28 57 77
lka@lkalaw.dk