Fast ejendom

Jeg bistår i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Mit fokus ligger primært på ejendomme, der drives med udlejning eller erhvervsformål for øje. Dette sikrer mine klienter stor viden om området og muligheden for at fastholde fokus, så de opnår de bedste resultater.

Det er ofte kompliceret af gennemføre køb og salg af ejendomme med lejemål. Det gælder både for ejendomme med boliglejemål og med erhvervslejemål. Ikke mindst for ejendomme med boliglejemål er der et meget omfattende lovkompleks, som kræver, at det juridiske grundlag for en handel skal være fuldt belyst.

Jeg varetager hele processen

Min assistance i forbindelse med fast ejendom omfatter både en indledende juridisk rådgivning, hvor vi afklarer de forhold, der skal belyses nærmere, og den egentlige due diligence proces. Her går vi i detaljer med alle de forhold, der kan være i en ejendom. Det kan for eksempel være vilkår ved eksisterende lejemål, særlige forhold ved blandede bolig- og erhvervsejendomme, tilbudspligt, servitutter og bestemmelser, lokalplaner etc., så alle aspekter ved en handel bliver fuldt belyst på forhånd.

Jeg varetager dertil gerne selve transaktionsprocessen og udarbejder hele papirgangen i forbindelse med købsaftale, vilkår og berigtigelse af handlen.

Der er mange forhold, som skal vurderes og besluttes i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Det er for eksempel:

  • Hvilke rammer skal der være for et salg? Skal det ske som overdragelse af et aktiv eller et selskab? Hvilken form man beslutter sig for, har forskellige konsekvenser.
  • Forhold ved tilbudspligt, som er aktuelle i forbindelse med køb og salg af boligudlejningsejendomme.
  • Vilkår og betingelser i aftalegrundlaget samt alle de praktiske forhold omkring tinglysning, refusionsopgørelse og handlens berigtigelse.

Tag fat i mig, hvis I går med planer om at købe eller sælge fast ejendom og lad os fastlægge en proces, der kan sikre, at I opnår den bedste løsning.

Tag fat i mig, hvis I går med planer om at købe eller sælge fast ejendom og lad os fastlægge en proces, der kan sikre, at I opnår den bedste løsning.

Kontakt

LKA Advokatfirma,
Mindet 2, 4. tv.
8000 Århus C

+45 26 28 57 77
lka@lkalaw.dk