Om LKA Advokatfirma

Jeg har beskæftiget mig med lejeret og ejendomsjura i mere end 15 år og har indgående kendskab til disse retsområder fra forskellige synsvinkler.

Jeg er uddannet advokat og ejendomsmægler, har en HD i Organisation og Ledelse samt en Master of Laws (LL.M.) fra University of California, Los Angeles.

Herudover har jeg beskæftiget mig med de nævnte retsområder som underviser i faget Køb af fast ejendom på Aarhus Universitet samt underviser på lejeretlige kurser for foreninger og virksomheder.

Jeg er bestyrelsesmedlem i Aarhus Udlejerforening samt Danske Udlejere og afholder en del lejeretlige kurser for foreningernes medlemmer.

LKA Advokatfirma har til huse overfor Dokk1 på Aarhus Havn. Der er gode parkeringsmuligheder ved kontoret eller i parkeringshuset ved Dokk1.

Jeg er af Vestre Landsret udpeget som boligdommer ved retten i Aarhus, hvor jeg fungerer som lægdommer i boligretssager.

Jeg er uddannet advokat i et større århusiansk advokatfirma, hvor jeg har været ansat i mere end 10 år. Her har jeg beskæftiget mig med bolig- og erhvervslejeret, større erhvervsretlige ejendomsoverdragelser, lejeretlig og ejendomsretlig due diligence, køb, salg og omdannelse af andelsboligforeninger, entrepriseret, tvister vedrørende lejeret og fast ejendom samt privates køb og salg af boliger.

Hos LKA Advokatfirma møder du en advokat, som taler i et forståeligt sprog, yder dig kvalificeret og relevant rådgivning og fører dig igennem sagen, så du mærker, at der bliver taget hånd om din sag fra start til slut.

LKA Advokatfirma har til huse overfor Dokk1 på Aarhus Havn. Der er gode parkeringsmuligheder ved kontoret eller i parkeringshuset ved Dokk1.

Mit navn er Louise Kaczor. Jeg har beskæftiget mig med lejeret og ejendomsjura i mere end 15 år og har indgående kendskab til disse retsområder fra forskellige synsvinkler.