Kurser og foredrag

Jeg har gennem mange år undervist på Aarhus Universitet og er vejleder på Erhvervsakademi Aarhus indenfor områderne køb og salg af fast ejendom samt lejeret. Jeg tilbyder desuden kurser i lejeret og ejendomsforhold til virksomheder, offentlige institutioner og private – både i eget regi og i regi af Aarhus Udlejerforening og Danske Udlejere.

Blandt målgrupperne for foredrag og kurser er for eksempel ejendomsadministratorer i private og offentlige virksomheder, som har brug for at få ajourført deres viden eller få tilført ny viden om det komplicerede juridiske område, som lejeretten er.

Et kursus kan typisk foregå over en for- eller eftermiddag, hvor jeg kommer ud i virksomheden, eller være et længere forløb over flere gange, hvor vi kommer dybest muligt ind i hele sagskomplekset.

Emner for et kursus eller foredrag

Jeg målretter mine kurser og foredrag efter det konkrete behov.
Emner kan for eksempel være:

  • Den nye lejelov – hele lovkomplekset er sammenskrevet pr. 1. juli 2022 og kræver opdatering af viden og praksis.
  • Aflæggelse af forbrugsregnskaber.
  • Reglerne for lejens fastsættelse.
  • Gennemførelse af forbedringer i udlejningsejendomme.
  • Lejernes misligholdelse, udsættelse og flyttesyn.

Et målrettet kursus kan være en effektiv og praktisk måde at sørge for, at de relevante medarbejdere i en virksomhed eller offentlig organisation får opdateret deres viden og får fornyet fokus på de udfordringer, som ligger i at skulle administrere et område, der er styret af den komplekse lejelovgivning.

Forhør jer om mulighederne for et foredrag eller kursus og få adgang til den nyeste viden på området i en praktisk og professionelt formidlet form.

Jeg tilbyder desuden kurser i lejeret og ejendomsforhold til virksomheder, offentlige institutioner og private – både i eget regi og i regi af Aarhus Udlejerforening og Danske Udlejere.

Kontakt

LKA Advokatfirma,
Mindet 2, 4. tv.
8000 Århus C

+45 26 28 57 77
lka@lkalaw.dk